GIÁ XE MAZDA TẠI Nam Định

VinFast Lux SA2.0

VinFast Lux SA2.0 Base 1.649.000.000 VNĐ

VinFast Lux SA2.0 Plus 1.739.000.000 VNĐ

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp “Nội Thất Da Napa Màu Đen 1.929.000.000 VNĐ

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp “Nội Thất Da Napa Màu Be/Nâu 1.929.000.000 VNĐ

LUX A2.0

VinFast LUX A2.0 Base1.179.000.000VNĐ

VinFast LUX A2.0 Plus 1.269.000.000 VNĐ

VinFast LUX A2.0 Cao Cấp “Nội Thất Da Nappa Màu Đen 1.419.000.000 VNĐ

VinFast LUX A2.0 Cao Cấp “Nội Thất Da Nappa Màu Be/Nâu 1.419.000.000 VNĐ

VinFast Fadil

VinFast Fadil Tiêu Chuẩn 425.000.000 VNĐ

VinFast Fadil Nâng Cao459.000.000 VNĐ

VinFast Fadil Cao Cấp 499.000.000 VNĐ